Nisan Ayında Java Teknoloji Saati

6 Nisan Cuma günü ODTÜ Teknokent İkizler Konferans Salonu’nda ikincisi düzenlenecek olan ücretsiz Java Teknoloji Saati‘ne davetlisiniz. Etkinliğe katılmak için info@harezmi.com.tr adresine bir e-posta göndermeniz yeterlidir. Bu etkinliğimizde yer alacak konular;

Açık Kaynak Arama Teknolojileri: Lucene, Solr ve Nutch
Konuşmacı: Gönenç Ercan – Mantis Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Metin arama bir çok uygulamada, kullanıcıların ihtiyacı olan bilgiye hızlı biçimde ulaşmasını sağlaması açısından önemli bir yer tutmaktadır. Amaç kullanıcının bilgiye yapısal, yarı-yapısal veya tamamen serbest metin alanlar üstünden anahtar kelimeler aracılığıyla hızla ulaşmasıdır. Bu sunumda metin aramanın nasıl gerçekleştirildiğinden bahsedilecek, teorik bilginin açık kaynak projeler aracılığıyla nasıl en az maliyet ile başarılı yazılım bileşenlerine dönüştürülebileceği üzerinde durulacaktır. Popüler Apache Lucene kütüphanesi aracılığıyla bir verinin nasıl aranabilir hale getirilebildiği anlatılacaktır. Lucene’in kurumsal yazılım mimarilerinde esnek bir yapıda kullanımı tartışılacak ve olası sorun ve ihtiyaçlar tespit edilecektir. Bu sorun ve ihtiyaçlara çözüm olarak Apache SolR tanıtılacaktır. Son olarak aramaya açılacak veriye ulaşma ve işleme yöntemleri konuşulacak, web sayfalarının çekilmesi ve işlenmesinde Hadoop Map-Reduce mimarisinde yazılmış Nutch Web örümceğinin genel olarak kullanımından bahsedilecektir.

MVC, MVP ve Mediator Örüntüleri ile TDD Tecrübeleri

Konuşmacı: Kenan Sevindik – Harezmi Bilişim Çözümleri

GUI içeren uygulamalarda kodlamaya nereden başlamalıyız? Yazılım bileşenleri arasındaki iletişim nasıl olmalıdır? Bu tür uygulamalarda TDD pratiğini kolay ve sürekli uygulayabilmek için uygulama mimarimizi ne şekilde bina etmeliyiz? Sunum genelinde bu ve benzer sorulara kurumsal uygulama geliştirme tecrübeleri etrafında cevaplar aranacak, MVC ve MVP örüntülerinin çıkış süreçleri, aralarındaki ilişkiler ve birbirlerinden farkları incelenecektir. Kullanıcı senaryolarına odaklanarak ve TDD uygulayarak yürütülen uygulama geliştirme faaliyetleri için pratik önerilerde bulunulacaktır. Son zamanlara GWT, Wicket ve Vaadin gibi RIA çözümleri ile popüler hale gelen Mediator örüntüsü etrafında yazılım bileşenlerinin birbirleri ile etkin biçimde iletişim kurmaları ve Mediator örüntüsünün GUI bileşenlerini yeniden kullanılabilir biçimde geliştirmede ki önemi üzerinde durulacaktır.

Etkinlik Programı

  • 14:00 : 14:05 – Açılış
  • 14:05 : 15:20 – Açık Kaynak Arama Teknolojileri: Lucene, Solr ve Nutch
  • 15:20 : 15:45 – Çay, Kahve ve Sohbet Arası
  • 15:45 : 17:00 – MVC, MVP ve Mediator Örüntüleri ile TDD Tecrübeleri

Tarih / Yer

  • 6 Nisan 2012 Cuma / ODTÜ Teknokent İkizler Konferans Salonu

Kayıt İçin: info@harezmi.com.tr