Error while generating JAXB Classes from XSD File

You may get following error when you try to generate JAXB classes from your XSD files within eclipse. Error: Could not find or load main class com.sun.tools.internal.xjc.XJCFacade The reason for this error is that you have configured eclipse to use JRE instead of JDK. If you add a JDK through Window>Preferences>Java>Installed JREs, and select it […]

Read More →
Hibernate’de Sınıf İlişkileri 4

Hibernate’deki sınıf ilişkilerini incelediğimiz yazı dizimizin bir önceki bölümünde 1:M ilişkileri incelemeye başlamıştık. Sınıflar arası ilişkilerde en detaylı ilişki türü olan 1:M ilişkileri kaldığımız yerden incelemeye devam edelim. 1:M ilişkilerde kullanılan diğer bir collection tipi ise java.util.List‘dir. List duplikasyona izin verir ve elemanların eklenme sıralarını da korur. Dolayısı ile elemanların liste içerisindeki sırasının veritabanında bir […]

Read More →