ServiceLocator’dan Inversion of Control’e Yolculuk

Harezmi Bilişim Çözümleri olarak 7 seneden fazla bir zamandır Spring Application Framework ile ilgili eğitimler veriyoruz. J2EE’nin ilk dönemlerinde kurumsal Java uygulamaları geliştirilirken kullanılan  ServiceLocator örüntüsünün nasıl IoC veya Dependency Injection’a doğru evrildiğini anlamanın Spring Application Framework’ün özünü ve temel felsefesini anlamak için çok faydalı olduğunu düşündüğümüz için de eğitimelerimizde Spring’i anlatmaya bu konu üzerinden başlıyoruz. Aşağıdaki makalede kod örnekleri ile birlikte ServiceLocator örüntüsünden IoC’ye doğru geçiş sürecini ve ServiceLocator nesnesinin nasıl Spring BeanFactory nesnesine ve ApplicationContext’e evrildiğini anlattık. Yazının sadece Spring kullananlar veya kullanmaya başlayacaklar için değil bütün yazılım geliştiriciler için ortaya çıkan framework ve teknolojileri anlamak için faydalı olacağını düşünüyoruz. İyi okumalar.

ServiceLocator’dan Inversion of Control’e Yolculuk