Soyutlama Heryerde

Java programlama dili eğitimlerinde java ve object oriented programlama konularını anlatmaya soyutlama kavramı ile başlıyorum. Neden mi? Çünkü soyutlama hemen her an gerçekleştirdiğimiz bir aktivite. Hayatın her yerinde ve her anında geçerli. İnsanoğlunun çevresindeki olayları ve olguları anlayabilmesi, problemleri çözebilmesi için bu olay ve olguların sadece belirli bir boyutuna odaklanması şart. Sınırlı zihni kabiliyetlerimiz bütün […]

Read More →
Hibernate ve İkincil ÖnBellek Yazı Dizisi

Hibernate ve Second Level Cache’in anlatıldığı bir yazı dizisini yayımladık. Yazılarda Hibernate’in çok sık kullanılmayan, kullanıldığında da zaman zaman saç baş yolduran bu özelliği hakkında dikkat edilmesi gereken noktalar, eşzamanlı erişim stratejilerinin davranışları, önbelleğin konfigürasyonu ve kullanımı hakkında işinize yarayabilecek konulara değindik. Hibernate ve İkincil ÖnBellek Hibernate İkincil Önbellek Eşzamanlı Erişim Stratejileri Hibernate İkincil Ön […]

Read More →
Hibernate İkincil Ön Bellek Konfigürasyonu ve Kullanımı

İkincil önbelleği aktive etmek için hibernate konfigürasyonunda üç property tanımına ihtiyaç vardır. EHCache provider için konfigürasyonumuz şu şekilde olabilir. <property name=”hibernate.cache.use_second_level_cache”>true</property> <property name=”hibernate.cache.use_query_cache”>true</property> <property name=”hibernate.cache.provider_class”>org.hibernate.cache.EhCacheProvider</property>   Buradaki tanımlardan ilki ikincil önbelleği aktive eder. Entity sınıflarda ve ilişkilerde yapılacak önbellek tanımlarımız ancak bu tanımdan sonra devreye girebilir. İkinci tanım ise sorgu önbelleğini devreye alır. Fakat her […]

Read More →
Hibernate İkincil Önbellek Eşzamanlı Erişim Stratejileri

Hibernate ikincil önbellek yapısı, değişik eşzamanlı erişim stratejilerini desteklemektedir. Bunlar daha önce de belirttiğimiz gibi transaction isolation düzeylerine benzemektedir. Bu stratejilerin kısıtları azaldıkça performansları artar, ancak uygulamanın stale veri ile karşılaşma ihtimali de aynı şekilde fazlalaşır. Dört adet eşzamanlı erişim stratejisi vardır. Transactional Senkron bir eşzamanlı erişim stratejisidir. Başka bir deyişle önbellek üzerindeki veri güncellemeleri […]

Read More →
Hibernate ve Second Level Cache

Hibernate iki seviyeli cache mimarisine sahiptir. Birinci düzeyde cache rolünü persistence context üstlenmektedir ve zorunludur. Başka bir deyişle mutlaka devrededir. Bir entity aynı persistence context içerisinde iki veya daha fazla kez erişildiğinde, Hibernate sadece tek sefer veritabanına gidecek, diğerlerinde ise entity referansı doğrudan persistence context’den dönülecektir. Persistence context Hibernate Session içerisinde yer alan bir yapıdır. […]

Read More →