Spring JavaConfig ve Döngüsel Bağımlılıklar

Aslında en doğrusu döngüsel bağımlılıklardan tamamen kaçınmak. Ancak zaman zaman karşımıza doğrudan veya dolaylı olarak java nesneleri arasında döngüsel bağımlılık ihtiyacı çıkabiliyor. Spring XML tabanlı konfigürasyon ile çalışırken döngüsel bağımlılık problemi “setter injection” yöntemi tercih edildiği takdirde bir yere kadar problemsiz biçimde ele alınabiliyor. Eğer “constructor injection” kullanılırsa XML tabanlı konfigürasyonun bize yardımcı olması söz […]

Read More →
Hibernate: Field Level Mı? Getter Level Mı?

Entity’lerin persistent property’lerine Hibernate’nin nasıl erişeceği ile ilgili olarak iki yol mevcuttur. Field level access: JPA/Hibernate mapping tanımları field düzeyinde yapılır, Hibernate field değerlerine reflection’la doğrudan erişir, getter/setter metotlarına ihtiyaç duyulmaz, getter/setter metotlarına iş mantığı ile ilgili kod yazmak da mümkün hale gelir @Entity public class Person { @Id private Long id; @Column(name=”FIRST_NAME”) private String […]

Read More →
Performans İyileştirmelerinde Dikkat Edilecek Noktalar

Kurumsal web uygulamaları çok katmanlı uygulamalar ve geliştirilmelerinde değişik teknolojiler kullanılabiliyor. Bu sistemlerin performans iyileştirmelerinde hem her katmanda kullanılan teknoloji ve framework’lere hem de uygulamanın deploy edildiği ve çalıştırıldığı runtime ortamına özel optimizasyon noktalarına odaklanmak gerekir. Bu durumda bir sistemin “ince ayara” tabi tutulmasında dikkat edilecek bölümler ana hatları ile; İşletim sistemi ve veritabanı Java […]

Read More →