Weird Rollback Behavior of Spring TestContext Framework

One of the nice features of TestContext module of Spring Application Framework is its ability to run unit tests within a transaction context. By that way, you are both able to execute your persistence operations which usually expect an active transaction to run, and able to rollback state changes occur during execution of these persistence […]

Read More →
Spring ve Test Driven Programlama

Bir önceki yazımda Spring Framework’ün test driven yazılım geliştirmeye ciddi katkılarının olduğunu ifade etmiştim. Bu 3 temel nedene dayanıyor; Spring’de “Program to interface” yaklaşımına uygun kod geliştirmenin desteklenmesi Monolitik uygulama sunucularından bağımsız çalışabilen “lightweight IoC container” Framework’ün sunduklarından istifade edebilmek için sıradan Java nesnelerinin (POJO) yeterli olması Şayet uygulama içerisindeki bağımlılıklarımız sadece interface’lere olursa, kodlama […]

Read More →
JSFUnit ve Jetty ile WicketTester Ouşturma Deneyimleri

Geçenlerde JSFUnit’i değişikliğe uğratarak WicketTester benzeri bir test altyapısı kurmaya çalıştım. WicketTester, istemci çağrılarını tek bir noktada ele alıyor. JSFUnit, HtmlUnit, Selenium gibi istemci- sunucu iletişimi söz konusu olmuyor. Ancak JSFUnit in-container test framework. Bu nedenle uygulamanın testlerle birlikte sunucuya deploy edilmesini ve sunucunun çalıştırılmasını bekliyor. HtmlUnit vasıtası ile sunucu tarafında uygulamaya request’ler göndererek JSFSession […]

Read More →
Integrating JSFUnit To Your Project

Actually I am not a big fun of in-container unit testing approaches. They have longer execution times, e.g. container and database startup, intialization times etc. In addition, they create configuration complexity in terms of packaging of tests and deployment of application together with them. Anyway, recently I needed to examine JSFUnit solution more closely for […]

Read More →
MockFactoryBean

Diyelim ki Spring application context dosyalarından birini yükleyerek entegrasyon birim testi gerçekleştirmek istiyorsunuz. Ancak yüklediğiniz application context içerisindeki bean tanımlarından birisi başka bir application context içinde tanımlı bir bean’a ihtiyaç duyuyor, bu bean’da diğer bir application context dosyasındaki başka bir bean’a ihyiyaç duyuyor ve bu böyle gidiyor… Anlayacağınız entegrasyon birim testi yapacağım derken neredeyse bütün […]

Read More →
Mockito ile Null Object

Dün bir iş arkadaşımla bir monitoring kabiliyeti üzerinde çalışırken, kendisinin “Null Object” örüntüsünü kullandığını gördüm. Hepimizin bildiği üzere Null Object örüntüsü bizim kod içerisinde null referans ile karşılaşabilecek kısımların öncelikle null kontrolü yapma gereksinimini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Herhangi bir metod null döndürmek yerine return tipini implement eden veya ondan türeyen, ancak içerisinde herhangi bir davranış […]

Read More →
Mocking ResourceBundle

If you want to unit test a method that depends java.util.ResourceBundle, and want to isolate bundle access code with mocking ResourceBundle, using for example, JMock Dynamic Mocking Library, you will face with a restriction, that commonly used methods, such as getString(key) are defined as final in ResourceBundle class. There is no way to extend and […]

Read More →
Cactus XOR Mocks or Cactus AND Mocks?

We employ both Spring and Hibernate to implement business and data access layers in our current project. Our aim is to bring clear separation between those two layers. The beans in business layer act as service entry points.They realize simply our use case scenarios. They are also good candidates as start and end points for […]

Read More →