JSF ViewScope ve JVM Memory Problemleri

Şu sıralar büyük bir müşterimizin kurumsal web uygulamasının performans optimizasyonu üzerinde çalışıyoruz. Süreç sonunda uygulamanın kaldırabileceği kullanıcı sayısında ve istekleri ele alma hızında önemli ölçüde iyileşme oldu. Bu iyileştirme sürecinin bir bölümünü de memory optimizasyonuna ayırdık. Uygulamanın ön yüzü JSF ile geliştirilmişti. Bu bloğu takip edenler JSF hakkında ne güzel(!) hisler beslediğimi bilirler. JSF deki […]

Read More →
Spring View Scope For JSF 2 Users

In JSF 2 there are several new scopes introduced for managed beans and one of them is view scope, and as any developer who deal with JSF and Spring knows that it is much better to define your JSF managed beans in Spring application context instead of dealing with primitive DI container of JSF itself. […]

Read More →