Ortak Tomcat Kurulumu Üzerinden Birden Fazla Instance Çalıştırmak

Zaman zaman aynı makina üzerinde birden fazla tomcat instance’ını çalıştırmak isteyebiliriz. Bunun için farklı tomcat kurulumları yapmakta kolay ve hızlı bir çözüm olabilir, ancak güncelleme ve projelerin paylaştıkları kütüphanelerin yönetimi açısından bakıldığında ortak bir tomcat kurulumu üzerinden birden fazla tomcat instance’ını çalıştırmak çok daha avantajlı olmaktadır. Ortak tomcat kurulumu üzerinden farklı instance’lar çalıştırmak için, tomcat’i […]

Read More →
Proxying Tomcat with Apache HTTP Server

There is a bunch of step by step tutorials and good references about putting Apache in front of Tomcat around net. Nevertheless, I wrote this article, mainly for myself, in case I come up with same requirement in sometime later. First, let me give a little background information about problem. We have served JIRA through […]

Read More →
Enabling SSL with Client Authentication in Tomcat

It is very common to enable SSL only with server authentication, because it is required from SSL specification. However, it is not so common to activate client authentication as it is optional. Enabling SSL is a server dependent process. I first give a rough overview of this process step by step and then explain each […]

Read More →