Ortak Tomcat Kurulumu Üzerinden Birden Fazla Instance Çalıştırmak

Zaman zaman aynı makina üzerinde birden fazla tomcat instance’ını çalıştırmak isteyebiliriz. Bunun için farklı tomcat kurulumları yapmakta kolay ve hızlı bir çözüm olabilir, ancak güncelleme ve projelerin paylaştıkları kütüphanelerin yönetimi açısından bakıldığında ortak bir tomcat kurulumu üzerinden birden fazla tomcat instance’ını çalıştırmak çok daha avantajlı olmaktadır. Ortak tomcat kurulumu üzerinden farklı instance’lar çalıştırmak için, tomcat’i […]

Read More →