Spring Ekosisteminde Kurumsal Yazılım Geliştirme

ULAKBİM tarafından düzenlenen Kamuda Açık Kaynak Konferansı‘ında Spring Framework’ü etraflıca tanıttığımız Spring Ekosisteminde Kurumsal Yazılım Geliştirme isimli bir sunum yaptık. Katılım oldukça yoğundu. Sunumu Spring, kurumsal uygulamaların özellikleri ve orta katman ihtiyaçları ile ilgili kısa bir bilgilendirmenin ardından demo ağırlıklı gerçekleştirdik.


Harezmi Bilişim Çözümleri olarak düzenlediğimiz “Kurumsal Java Eğitimleri”nde sürekli olarak kullandığımız petclinic örneği üzerinde sıfırdan bir Spring konfigürasyonu nasıl yapılır, en basit biçimde standalone ortamda Spring ApplicationContext nasıl yaratılır ve kullanılır ile başlayarak Spring’in sağladığı pek çok kabiliyeti adım adım örnekledik.


Bu örnekler arasında Spring ile entegrasyon birim testleri, JDBC ile veri erişim kabiliyetleri nelerdir, transaction yönetimi, servis metotları düzeyinde cache’leme ve validasyon kabiliyetleri, aspect oriented programlamada Spring’in sağladığı kolaylıklar, custom bir aspect’in yazılması ve çalıştırılması, standalone ortamda yapılan bütün bu konfigürasyonun web ortamına taşınarak uygulamanın çalıştırılması, MVC ve REST kabiliyetleri, Spring Security’nin form ve HTTP basic authentication kabiliyetleri mevcuttu. Katılımcılar 3 saate yakın süren oturum boyunca bütün bu özelliklere sahip kurumsal bir web uygulamasının Spring kullanılarak nasıl geliştirilebileceğini gözleme şansına sahip oldular.

20151112 ULAKBIM KAK Spring Framework Sunumu