What is the difference between Strategy and Template Method patterns…, if there is any?

In our Spring book, we discuss about transaction management mechanisms available in the Spring Framework, namely declarative and programmatic transactions. It is further explained inside programmatic transaction demarcation section, that how programmatic transaction can be achieved using different methods. One of the ways programmatic transaction can be achieved is, using TransactionTemplate utility class provided by […]

Read More →
Hibernate ve import.sql

Hibernate’in dokümante edilmemiş özelliklerden birisi de import.sql kabiliyetidir. Eğer root classpath’e import.sql isimli bir dosya eklerseniz ve bu dosya içerisine de SQL ifadeleri yazarsanız Hibernate şema export adımından sonra bu SQL ifadelerini çalıştıracaktır. Bu yöntem ile test veya development sırasında örnek verinin DB’ye eklenmesi mümkündür. import.sql kullanırken dikkat edilmesi gereken bir iki husus söz konusudur. […]

Read More →
Spring Ekosisteminde Kurumsal Yazılım Geliştirme

ULAKBİM tarafından düzenlenen Kamuda Açık Kaynak Konferansı‘ında Spring Framework’ü etraflıca tanıttığımız Spring Ekosisteminde Kurumsal Yazılım Geliştirme isimli bir sunum yaptık. Katılım oldukça yoğundu. Sunumu Spring, kurumsal uygulamaların özellikleri ve orta katman ihtiyaçları ile ilgili kısa bir bilgilendirmenin ardından demo ağırlıklı gerçekleştirdik. Harezmi Bilişim Çözümleri olarak düzenlediğimiz “Kurumsal Java Eğitimleri”nde sürekli olarak kullandığımız petclinic örneği üzerinde […]

Read More →
Hibernate’de Sınıf İlişkileri 6

Bir önceki yazımızda 1:M entity-bileşen türü ilişkileri incelemiştik. Bu yazımızda ise M:N ilişkileri incelemeye başlayacağız. M:N ilişkiler sadece entity’ler arasında olabilir. İlişkili entity’lerin bilgisi veritabanında bir “association tablo“da tutulur. İlişkiler tek veya çift yönlü olabilirler. Eğer çift yönlü bir M:N ilişki varsa, taraflardan birisi bu ilişkiyi yöneten olarak tanımlanmalıdır. Hedef entity’lerin tutulduğu Collection sınıfının türüne […]

Read More →
Hibernate’de Sınıf İlişkileri 5

Hibernate’de sınıf ilişkilerini incelediğimiz yazı dizimizin bir önceki bölümünde entity’ler arasındaki 1:M türünden ilişkileri ele almıştık. Bu bölümde ise target sınıfı component yani bileşen olan 1:M ilişkileri inceleyeceğiz. Bildiğimiz gibi bileşenler sadece tek bir entity instance’a ait olabilirler ve kendi başlarına var olamazlar. Başka bir ifade ile ait oldukları parent entity instance’ın yaratılmasından sonraki bir […]

Read More →
Moving libraries of web apps into shared folder

If you plan to move repeating libraries of your several web applications depend on, to a shared folder of your application server, I would definitely say NO! to this request. One of my clients asked me about to centralise such repeating libraries into a shared folder. Actually, I had written another blog post in which […]

Read More →
Possible bug in Hibernate XML based mapping when using properties element

Assume you have a Person with firstName and lastName properties, and a subclass of it called as Vet. You will have hbm.xml mapping files with the following content. Person.hbml.xml <hibernate-mapping> <class name=”com.javaegitimleri.petclinic.model.Person” table=”persons” abstract=”true”> <cache usage=”read-write” /> <id name=”id” column=”ID” access=”field”> <generator /> </id> <version name=”version” column=”VERSION” type=”integer” access=”field” /> <properties name=”firstAndLastName” unique=”true”> <property name=”firstName” […]

Read More →
Error while generating JAXB Classes from XSD File

You may get following error when you try to generate JAXB classes from your XSD files within Eclipse IDE. Error: Could not find or load main class com.sun.tools.internal.xjc.XJCFacade The reason for this error is that you have configured Eclipse to use JRE instead of JDK. If you add a JDK through Window>Preferences>Java>Installed JREs, and select […]

Read More →