Kurumsal Java Eğitimleri Haziran 2013 Bülteni

Herkese bu sıcak Ankara günlerinden merhabalar, Bu ay sizlerle tasarım örüntüleri, ve Spring ile ilgili ilginç konuları paylaşacağım.

İlk konumuz, tasarım örüntüleri ve “double dispatch” problemi ile ilgili. Geçtiğimiz aylarda bu konu ile ilgili iki yazımız yayımlandı. Bu yazılarda visitor örüntüsünün de temelini oluşturan double dispatch mekanizmasının Java’da nasıl hayata geçirilebileceğini inceliyoruz.

Literatürde tasarım örüntülerinin çözmeye çalıştığı problemlerin ve ortaya koydukları yapıların aslında dildeki birtakım eksikliklerin sonucu ortaya çıktığını iddia eden kaynaklar da mevcuttur. Aslında bu eleştirinin haklılık payı da yok değil. Örneğin Java’nın sadece single dispatch’i desteklemesinin biraz evvel bahsettiğimiz visitor örüntüsünün bir yapı olarak karşımıza çıkmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Benzer biçimde Memento örüntüsü’ne Java’da hiç ihtiyaç duyduğunuz oldu mu? Sanırım hayır, çünkü Java serialization kabiliyeti memento örüntüsünün yerini almaktadır.

Son dönemde Spring Framework eğitimi düzenlediğimiz bazı kurumlarda bu eğitimden önce uygulamalı Nesne Yönelimli Analiz, Tasarım ve Tasarım Örüntüleri eğitimimizi de düzenledik. Gözlemlerim, önce tasarım örüntüleri eğitimini ardından da Spring Framework eğitimini düzenlemek katılımcıların Spring Framework’ün üzerine bina edildiği temel tasarım prensiplerini daha rahat kavramaları, Spring’in birtakım kabiliyetlerini hangi örüntülere karşılık geldiklerini bilerek, bu örüntülerle bağlantı kurarak öğrenmelerinin çok daha faydalı olduğu yönünde. Zaman zaman blog yazılarımızda Spring Framework içerisinde yer alan tasarım örüntülerinden de bahsetmeye çalışıyoruz.

Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere…

Kenan Sevindik

Kurumsal Java Eğitimleri

  • Spring Application Framework
  • Spring Security ile Web Uygulama Güvenliği
  • Spring MVC ve Web Servisleri
  • Spring AOP ve AspectJ ile Aspect Oriented Programlama
  • Hibernate ile Java Persistence
  • J2EE Teknolojilerine Giriş
  • Java ile Nesne Yönelimli Programlama
  • Nesne Yönelimli Analiz, Tasarım ve Tasarım Örüntüleri

On-site kurum içi eğitimlerin yanı sıra, kurum dışında da eğitimler düzenliyoruz. Her türlü konuda bilgi almak, size özel bir eğitim programı oluşturmak veya kurumsal uygulama geliştirme ile ilgili danışmanlık ve koçluk hizmetlerimiz için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Kurumsal Java Eğitimleri” bir Harezmi Bilişim Çözümleri Ltd. hizmetidir.