Java EE Geliştirme Ortamı Bileşenleri – 2

Merhabalar. “Java EE Geliştirme Ortamı Bileşenleri” yazı dizimizin birinci bölümünde build ve dependency araçlarından (Maven, Gradle), kurumsal bağımlılık yöneticisinden (Artifactory) ve sürüm kontrol sistemlerinden (SVN, Git) bahsetmiştik. Bu bölümde sürekli entegrasyon sistemleri, test sunucusu ve hata/iş takip sistemlerinden bahsedeceğiz.

Sürekli Entegrasyon Sistemleri

Sürekli Entegrasyon (Continuous Integration a.k.a. CI) sistemleriyle Build, Test, Deployment,Quality Control gibi aşamaları sürekli gerçekleştirerek projelerinizin tıkanan noktalarını tespit edebilir ve Build edilen projelerinize ait kalite metriklerini toplayabilirsiniz. Elde edilen kalite metrikleri ile proje gidişatını değerlendirip daha kaliteli yazılımlar ortaya koyabilirsiniz. “Sürekli Entegrasyon, programcı ekibi tarafından yapılan değişikliklerin sık aralıklarla sisteme entegre edilmesi için kullanılan yazılım geliştirme yöntemidir. Her programcı günde en az bir kere yaptığı değişiklikleri entegre eder. Bu sayede gün boyunca birden fazla entegrasyon gerçekleşir. Otomatik sürüm oluşturulması ve mevcut testler yardımı ile entegrasyon kontrol edilir. Birçok ekip tarafından sürekli entegrasyon metodu ile entegrasyon sorunlarının azaldığı tespit edilmiştir. Sürekli entegrasyon ile bir ekip hızlı bir şekilde kendi içinde bütün ve çalışır programlar yazabilmektedirler.” (Martin Fowler) Her zaman çalışır bir sürümün hazırda tutulması sürekli entegrasyonla sağlanmış olur. Ayrıca, günübirlik olarak gerçekleşen entegrasyonlar sayeninde programcıların projenin gidişatı hakkında aldıkları geri bildirim kuvvetlenmiş olur. Popüler CI sistemlerinden Jenkins ve onun atası olan Hudson’dan bahsedeceğiz.

Jenkins

Jenkins, popüler bir sürekli entegrasyon aracıdır. Hudson geliştiricilerinin Oracle’ın politikalarından hoşlanmaması sonucunda Hudson’dan fork ettiği bir üründür. Tanımladığınız sürekli tekrarlanan işler (job) sayesinde, projelerinizi build edebilir, artifactleri test sunucusuna veya artifact deponuza deploy edebilir, belirttiğiniz bir command scripti çalıştırabilirsiniz. Jenkins kurulumunun çeşitli yolları vardır. İster jenkins.war dosyasını indirip bir uygulama sunucusuna (örneğin GlassFish veya Tomcat) deploy edebilirsiniz. İster Windows native paketini indirip kurabilirsiniz. Bu paket sayesinde Jenkins bir Windows Service olarak kurulmaktadır.

Hudson

Jenkins’in atası olan Hudson’ın kurulumu ve kullanımı Jenkins ile hemen hemen aynıdır. Community’de Jenkins’e rağbetin daha fazla olduğunu belirtmekte fayda var.

Test Sunucusu

Web server yazılımlarının görevininden kısaca bahsedelim. Birer soket uygulaması olan bu yazılımlar, HTTP gibi protokolleri kullanarak üzerine kurulu oldukları server’a client’lardan gelen istekleri (request) dinleyen ve isteği kendisine deploy edilmiş (kurulmuş) web uygulamasına yönelten alt yapı yazılımlarıdır. Web uygulamaları gelen isteği işleyip çıktıyı üretir ve çıktı yine web server uygulaması tarafından istemciye gönderilir. Yani kısaca yazdığımız web uygulamalarının (ister statik isterse de Servlet, JSP, ASP.NET, PHP gibi dinamik) üzerinde çalışacağı bir web server yazılımına mutlaka ihtiyacı vardır. Java teknolojileri birden çok web server yazılımını desteklemektedir. Örneğin Apache Tomcat, Jboss, Glass Fish, Web Sphere gibi. Geliştirme yaparken de uygulamalarımızı yinu bu sunuculara deploy eder ve test ederiz. Popüler sunuculardan olan Apache Tomcat’i http://tomcat.apache.org/ adresinden indirebilirsiniz.

Hata/iş Takip Sistemleri

Proje yönetiminin söze dayalı olması, insan faktörünün işin içine girmesiyle hata oranını oldukça arttırmaktadır. Bu nedenle “söz uçar, yazı kalır” prensibinden yola çıkarak, proje yönetimini kayıt altına almaya yönelik araçlar geliştirilmiştir. Redmine da bunlardan birisidir. Redmine, açık kaynak, platform bağımsız, ve Ruby on Rails framework kullanılarak geliştirilen bir web uygulamasıdır. Redmine’ın öne çıkan özelliklerinden bazıları şunlardır:

 • Birden fazla proje yönetebilme
 • Esnek rol tabanlı erişim kontrolü
 • Esnek iş takip sistemi
 • Gantt çizelgesi ve takvim desteği
 • Haber, döküman ve dosya yönetimi
 • Feed ve e-mail bildirimleri
 • Her projeye wiki sayfası desteği
 • Her projeye forum desteği
 • Zaman takibi
 • SCM entegrasyonu (SVN, CVS, Git, Mercurial, Bazaar ve Darcs)
 • E-mail ile issue oluşturma
 • Çoklu LDAP authentication desteği
 • Kullanıcıların kendi kendilerine kayıt olma imkanı
 • Çoklu dil desteği
 • Birçok database sistemini destekleme

Özetleyecek olursak,

kullanarak Java EE uygulamalarınızı tamamen açık kaynak hava sahasında geliştirebilirsiniz.