Eclipse Plugin Geliştirmede Sürekli Entegrasyon

Merhaba arkadaşlar. Bu yazımızda Eclipse Plugin projelerinin build edilmesi, update site üretimi gibi işlerin otomatikleştirilmesinden bahsedeceğiz.

Eclipse pluginleri update site’lar aracılığıyla dağıtılmaktadır. Update site’lar değişik “feature”‘lardan meydana gelebilirler. Bu feature’lar da bir veya birden fazla “plugin”‘in bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.

Bir Eclipse Plugin projesi kendine has proje yapısına sahiptir ve default br projede maven, ant vb. bir build script bulunmamaktadır. Projeler Eclipse PDE (Plugin Development Environment) apisi tarafından build edilmektedir. Sürekli entegrasyon işine girebilmek için bu projeleri build eden araçlara ve scriptlere ihtiyaç var. Biz de build aracı olarak Maven’ı seçtik, işe koyulduk ve projelerimizi “mavenize” ettik. Yani projelere pom.xml dosyası ekledik. Mavenize ederken proje yapısını değiştirmemek gerekiyor çünkü geliştirme yaparkan build işlemi PDE apisi tarafından yapılıyor ve klasör yapısı değişikliği bu işlemi kötü yönde etkileyebiliyor.

Eclipse Plugin projelerini maven ile build etme denince akla gelen ilk seçenek Tycho olmakta. Tycho, eclipse plug-in, feature, update site, RCP application ve OSGi bundle projelerini build etmek üzere geliştirilmiş bir Maven 3 pluginidir. Bu plugin, projelerin kendi metadatalarını (plugin.xml, feature.xml, manifest.mf vb.) kullanmakta ve pom.xml dosyası içerisinde konfigüre edilmekte. Maven’ın modüler build özelliğinden yararlanmakta. Parent bir proje oluşturup, build edeceğimiz projeleri bu projeye modül olarak tanımladıktan ve modüllere de parent projeyi tanıttıktan sonra projelerimizi derleyebiliyoruz.

Kulağa çok hoş gelen bu özelliklerini öğrendikten sonra biz de bu plugini kullanmak istedik. Fakat henüz tam olgunlaşmadığını, exceptionlarla boğuşmaya başlayınca anladık. Biz de kendi yolumuzu bulmaya koyulduk.

Öncelikle, projelerin maven ile build ediliyor hale gelmesi gerekiyor. Bunun için Maven’ın compile sırasında ihtiyaç duyduğu dependencyleri pom.xml içerisinde tanımlamalıyız. Bunun için build path’de bulunan “Plugin Dependencies”, “Referenced Liblaries” vb bölümlerinde bulunan harici tüm kütüphanelerin maven artifact olarak pom.xml’e eklenmesi ihtiyacı doğuyor.

Plugin Dependencies genelde org.eclipse ile başlayan eclipse pluginlerinden ibarettir. Bunlar “eclipse/plugins” klasörünün altında bulunuyor. Bu pluginlerin isimlendirmesi aşağıdaki gibidir:

pluginid_version.jar

Bunu maven’ın anlayacağı bir artifact yapısına çevirmek istediğimizde aşağıdaki gibi bir klasör yapısı altında konumlandırmamız gerekmektedir(alt çizgi tireye dönüşüyor):

pluginid/version/pluginid-version.jar

“eclipse/plugins” klasörü altında bulunan tüm jarları bu şekilde mavenize ettik. Group id olarak kullanılacak olan bir klasör içinde konumlandırdık:

com/organizationname/pluginid/version/pluginid-version.jar

Bu yapıyı arşivleyip Artifactory repositorimize artifact bundle olarak yükledik. Bu şekilde, aşağıdaki gibi bir dependency elementiyle projemize gerekli pluginleri ekleyebiliyor hale geldik:

<dependency>
    <groupId>com.organizationname</groupId>
    <artifactId>pluginid</artifactId>
    <version>version</version>
</dependency>

Plugin projeleri için örnek bir pom.xml aşağıdaki gibidir:

 

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.organizationname</groupId>
  <artifactId>plugin_id</artifactId>
  <version>1.0</version>

  <parent>
    <groupId>com.organizationname</groupId>
    <artifactId>parent-project</artifactId>
    <version>1.0.0</version>
    <relativePath>../parent-project</relativePath>
  </parent>

  <dependencies>
  <!-- buraya gerekli dependencyler gelecek -->
  </dependencies>
  <build>
    <sourceDirectory>src</sourceDirectory>
    <resources>
      <resource>
        <directory>.</directory>
        <includes>
          <!-- buraya plugin jarında bulunması gereken dosyalar listelenmelidir.
          klasik yoldan üretilmiş bir jar'ın içeriğine bakılarak hangilerinin gerekli olduğu çıkarılabilir.-->
          <include>plugin.xml</include>
          <include>about.ini</include>
          <include>icons/**</include>
          <include>*.jar</include>
          <include>lib/**</include>
        </includes>
      </resource>
    </resources>
    <plugins>
      <plugin>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.1</version>
        <configuration>
          <archive>
            <manifestFile>META-INF/MANIFEST.MF</manifestFile>
          </archive>
          <source>1.6</source>
          <target>1.6</target>
        </configuration>
      </plugin>
      <plugin>
        <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
        <version>2.3.2</version>
        <configuration>
          <archive>
            <manifestFile>META-INF/MANIFEST.MF</manifestFile>
          </archive>
          <source>1.6</source>
          <target>1.6</target>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

Pluginlerimizi bu şekilde maven ile build edilebiliyor hale getirdik. Feature projelerimizi de build sonucu çıkan artifactin feature.xml dosyasını içerecek şekilde konfigüre ettik. Feature projeleri için örnek bir pom.xml aşağıdaki gibidir.

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.organizationname</groupId>
  <artifactId>feature_id</artifactId>
  <version>1.0.0</version>

  <parent>
    <groupId>com.organizationname</groupId>
    <artifactId>parent-project</artifactId>
    <version>1.0.0</version>
    <relativePath>../parent-project</relativePath>
  </parent>

  <build>
    <resources>
      <resource>
        <directory>.</directory>
        <includes>
          <include>feature.xml</include>
        </includes>
      </resource>
    </resources>
    <plugins>
      <plugin>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.1</version>
        <configuration>
          <archive>
            <addMavenDescriptor>false</addMavenDescriptor>
          </archive>
          <source>1.6</source>
          <target>1.6</target>
        </configuration>
      </plugin>
      <plugin>
        <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
        <version>2.3.2</version>
        <configuration>
          <archive>
            <addMavenDescriptor>false</addMavenDescriptor>
          </archive>
          <source>1.6</source>
          <target>1.6</target>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

Update Site oluşturabilmek için ayrı bir program yazmamız gerekti. Bu program (p2_repository_generator olarak isimlendirelim), plugin ve feature projelerimizin maven ile “clean package” goal’u ile build edilmesinden sonra “target” klasörleri altında oluşan jar dosyalarını topluyor ve update site klasör yapısında yeniden konumlandırıyor. Ayrıca site.xml dosyasını da üretiyor:

updatesite/features/feature-artifact-jars

updatesite/plugins/plugin-artifact-jars

updatesite/site.xml

Bu klasör yapısındaki update site, Eclipse tarafından kullanılmaya hazırdır. Fakat şart olmamakla birlikte güncel p2 repository’leri ekstra metadata dosyaları (artifacts.jar ve content.jar) beklemektedir. Bunları üretmek için de Eclipse’in komut satırı uygulaması olan “UpdateSite Publisher”‘ı kullandık (org.eclipse.equinox.p2.publisher.UpdateSitePublisher). Bu uygulama input olarak içinde site.xml ve gerekli jarlar bulunan bir klasör alıyor ve ortaya artifacts.jar ve content.jar içeren bir p2 repository çıkarıyor. Yukarıda ürettiğimiz update site klasörünü source input olarak verdik:

$eclipse -application org.eclipse.equinox.p2.publisher.UpdateSitePublisher -metadataRepository file:/path_to_output_directory -artifactRepository file:/path_to_output_directory  -source /path_to_updatesite -configs gtk.linux.x86 -compress -publishArtifacts

Çıktı şu yapıdadır :

path_to_output_directory/features/feature-artifact-jars

path_to_output_directory/plugins/plugin-artifact-jars

path_to_output_directory/artifacts.jar

path_to_output_directory/content.jar

site.xml dosyamızı da bu klasöre attığımız zaman eksiksiz bir plugin update site oluşturmuş oluyoruz.

p2_repository_generator programımıza içerden bu komut satırı uygulamasını çağırma özelliği ekledik.

Sürekli entegrasyon aracı olarak Jenkins’i kullandık. Biri plugin ve feature projelerini build etmekle sorumlu, diğeri de p2_repository_generator programını çalıştıran scripti çalıştırmakla sorumlu iki job tanımladık. p2_repository_generator jobu, diğer job build ettiğinde tetiklenecek şekilde ayarlamamızı yaptık.