JBPM Spring WebFlow Entegrasyonu

JBPM ile Business Process Management kabiliyetinin mevcut mimarimize dahil edilmesindeki ikinci adım Spring WebFlow entegrasyonu oldu. Bu noktada daha fazla devam etmeden evvel, önceki yazımda bahsettiğim JPA kullanan uygulamalarımızın JBPM ile aynı transaction context içerisinde çalıştırılması, bu ve diğer yazılarımda üzerinde duracağım JBPM – Spring WebFlow entegrasyonu konularında çalışma arkadaşım İlker Çelik’in çok büyük katkısı […]

Read More →
JdbcTemplate ve IN clause

Farz edelim ki elinizde “select r.id, r.rolename from role_table r where r.rolename in (?)” şeklinde bir sorgu olsun. Başka bir deyişle bir veya daha fazla sayıda rolename değeri içeren bir liste ile role_table’daki kayıtların bir bölümünü sorgulamak istiyorsunuz. Eğer aşağıdaki gibi bir kod yazarsanız; List listOfRoleNames = new ArrayList(); listOfRoleNames.add(“role_user”); listOfRoleNames.add(“role_editor”); jdbcTemplate.query(“select r.id, r.rolename from […]

Read More →
Spring Way of Implementing Abstract Factory Pattern

In my current work, I am responsible for developing a platform to ease web application development using several JEE technologies such as JSF, SWF, Spring, and JPA/Hibernate or Toplink. One main consideration of our management is to keep platform as flexible as possible in terms of which ORM tool is used. Every web application that […]

Read More →
Spring ve Bean Scope Tanımları

Spring’in ilk zamanlarında bean tanımları iki değişik kapsama alanına (scope) sahip olabiliyordu. Eğer bir bean singleton olarak tanımlanmış ise Spring container içerisinde bu bean tanımından sadece tek bir nesne mevcut olabiliyordu. Klasik GOF singleton pattern’ı bir sınıfın class loader düzeyinde ancak tek bir nesnesinin olmasını garanti eder. Ancak Spring singleton bundan biraz farklıdır. Spring için […]

Read More →
JBPM Admin Console III

Oluşturulan iş akışı programatik olarak, GPD vasıtası ile veya admin-console üzerinden deploy edilebilir. Programatik olarak deploy etmek için ProcessDefinition sınıfının sağladığı parseParZipInputStream ve parseXmlInputStream metodlarından yararlanılabilir. parseParZipInputStrean metodunu kullanmak için iş akışının ilgili tüm dosyaları bir arşiv dosyasına eklenmelidir. PAR, “process archieve” anlamına gelmektedir ve jar dosyalarına benzemektedir. Aşağıda GPD’nin sağladığı deployment view’ı görülmektedir. “Deployment […]

Read More →
MockFactoryBean

Diyelim ki Spring application context dosyalarından birini yükleyerek entegrasyon birim testi gerçekleştirmek istiyorsunuz. Ancak yüklediğiniz application context içerisindeki bean tanımlarından birisi başka bir application context içinde tanımlı bir bean’a ihtiyaç duyuyor, bu bean’da diğer bir application context dosyasındaki başka bir bean’a ihyiyaç duyuyor ve bu böyle gidiyor… Anlayacağınız entegrasyon birim testi yapacağım derken neredeyse bütün […]

Read More →
Auto Scanning JPA Entities

Most of the time you will find JPA’s auto scan mechanism for annotated entities very limited. It only scans paths starting from parent of classpath:META-INF/ folder from which persistence.xml is loaded. If you want to use persistence.xml file located in a different place, for example in a jar, your annotated entities won’t be scanned because […]

Read More →
Ankara’da CETURK Java Etkinliği

Cumartesi günü CETURK’ün Ankara’da düzenlediği Java etkinliğine konuşmacı olarak katıldım. Öncelikle CETURK ekibinden Murat Aydın, Ahmet Pirimoğlu ve Mehmet Aca arkadaşlarımıza, Çankaya Üniversitesi’nden Abdülkadir Görür’e ve bu organizasyona emeği geçen diğer herkese teşekkür etmek istiyorum. ​ Etkinlik bir günlük olmasına rağmen, bence çok verimli ve doyurucu oldu. Konuşmacıların sunumlarının her birisinden katılan herkesin yeni ve […]

Read More →
Context Sharing Between Applet and Web Application

In our project we need to provide some supporting GIS functionality via an Applet GUI to our web based CRUD operations. Users, for example, may populate search criteria, entering input both from web interface, like name pattern, date range etc., and from Applet GUI, like selecting a specific region in a map, and then execute […]

Read More →
Enabling Acegi (1)

We have decided to use Acegi Security Framework in order to implement security requirements in our web based project, but might possibly have diverse security requirements, in addition to form based authentication and role based authorization, such as remoting support, domain object security, run-as capability, SSO, after invocation security, certificate based authentication which is integrated […]

Read More →