Spring ve Tapestry’de IoC Yaklaşımları 2

İlk bölümde Spring ve Tapestry Framework’lerini IoC container oluşturma kabiliyetleri ve bağımlılıkların enjekte edilmesi konuları üzerinde durmuştuk. Bu bölümde ise kaldığımız yerden bean’ların scope yönetimi ile devam edelim. Scope Yönetimi Tapestry’de varsayılan olarak servisler’in scope’u Spring’de de olduğu gibi Singleton olarak belirlenmektedir. Yani servis için tek bir instance yaratılmakta ve tüm threadler bu instance’i kullanmaktadır. […]

Read More →
Kurumsal Java Eğitimleri Ekim 2013 Bülteni

2013 yazının son günlerini yaşadığımız şu dönemde herkese merhabalar, Bu ayki bültenimizde sizlere geçtiğimiz dönemde ekip olarak üzerinde çalıştığımız bazı konularda birikimlerimizi paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi yine kurumsal java teknolojileri ile ilgili faydalı olacağını düşündüğümüz konularda da bilgilendirici yazılarımız olacak. İlk konumuz “Inversion of Control” başka bir ifade ile IoC veya “dependency injection”. 2002-2003 […]

Read More →
Spring ve Tapestry’de IoC Yaklaşımları

Yıllar boyunca bir çok projede Spring kulanmanın getirdiği bir alışkanlık olarak IoC ve dependency injection kavramları benim için vazgeçilmezler arasına girdi. Bu kavramların önerdiği yöntemlerle geliştirilen uygulamalarda sınıflar arası bağımlılıkların çok daha sade ve kolay yönetilebilir olduğunu gördüm. Özellikle test güdümlü programlamada (TDD – Test Driven Development) birim testleri yazarken bunun büyük yararı olmaktadır. Bu […]

Read More →
Kurumsal Java Eğitimleri Haziran 2013 Bülteni

Herkese bu sıcak Ankara günlerinden merhabalar, Bu ay sizlerle tasarım örüntüleri, ve Spring ile ilgili ilginç konuları paylaşacağım. İlk konumuz, tasarım örüntüleri ve “double dispatch” problemi ile ilgili. Geçtiğimiz aylarda bu konu ile ilgili iki yazımız yayımlandı. Bu yazılarda visitor örüntüsünün de temelini oluşturan double dispatch mekanizmasının Java’da nasıl hayata geçirilebileceğini inceliyoruz. Java ve Double […]

Read More →
Another Difference Between Autowire byType and constructor

Lets keep playing with autowiring behaviour of Spring Framework. Autowire byType or byName is not required by default. In other words, they will do nothing if they cannot find suitable candidates to inject into target beans. They can be made required in two different ways; One is to use @Required annotation in setter method if […]

Read More →
Weird Autowiring Behaviour in Spring Framework

During lab sessions in our Enterprise Java trainings I usually leave the main track of lab outlines and start trying various cases related with the topic. It is a bit risky for me but it also becomes beneficial for attendees in terms of learning by experimenting with the framework. The risky point is that I […]

Read More →
TransactionTemplate and Rollback Rules

When I was playing with TransactionTemplate during one of my Spring training sessions, I promptly suggested audience with trying to change default rollback rules while using TransactionTemplate. After all TransactionTemplate encapsulates boilerplate transaction begin, commit/rollback statements and we only give business logic part which it executes inside that begin…commit/rollback block. Because of this, I’ve thought […]

Read More →
Web Bileşenleri İçin Spring’in Autowiring Desteği

Spring kullanan Java uygulamalarının muhtemelen en az bir yerinde Spring tarafından yönetilmeyen nesnelerin Spring bean’ları ile iletişime geçmesi gerekir. Spring’in AOP kabiliyeti sayesinde Spring tarafından yönetilmeyen domain nesnelerine bağımlılıkları enjekte etmek mümkündür. Diğer bir tür nesne ise web bileşenleridir. Bunlar servlet, filter veya JAX-WS endpoint’leri olabilir. Çoğunlukla Spring tarafından yönetilmeyen bu tür nesnelerin Spring dünyasına […]

Read More →
Spring Application Framework ve Tasarım Örüntüleri 2

Önceki yazılarımızdan birinde Spring Application Framework’de kullanılan örüntülerin bir kısmındann bahsetmiştik. Factory Method, Singleton, Prototype, Proxy, Template Method, Observer, Mediator, Front Controller örüntüleri Spring Application Framework içerisinde değişik şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda da Spring Application Framework içerisinde kullanılan diğer bazı örüntülerden bahsedeceğiz. Strategy: Bu örüntü Spring ürün ailesinin hemen her yerinde karşımıza çıkmaktadır. Spring […]

Read More →
Kurumsal Java Eğitimleri Şubat 2013 Bülteni

Performans İyileştirmelerinde Dikkat Edilecek Noktalar Performans, kurumsal Java uygulamalarının en baş ağrıtıcı konularındandır. Donald Knuth’un “We should forget about small efficiencies, say about 97% of the time: premature optimization is the root of all evil” vecizesi bir yana, uygulamalarımız işletime alındığında karşı karşıya kalabileceğimiz performans darboğazlarını nasıl aşacağımızla ilgili kafamızdaki yöntemin net adımlardan oluşması, optimizasyon […]

Read More →