A Hybrid SessionFactoryBean

LocalSessionFactoryBean is a nice way to create and initialize a Hibernate SessionFactory instance in applications. It lets us to configure other objects and properties, such as DataSource, and other hibernate properties that SessionFactory instance depends during initialization inside Spring?s context mechanism. We can easily configure other parts of our application, that are related with SessionFactory […]

Read More →
A Small Silly Reminder For Unclosed Session Warning of Hibernate

If you suddenly get a warning, saying that ?unclosed connection, forgot to call close() on your Session? from Hibernate and you employ OpenSessionInViewFilter to manage your Hibernate sessions, check that your OpenSessionInViewFilter?s filter mapping in web.xml comes before any other filter mappings, for example Acegi Security Filters, especially! Because, those other mappings may trigger some […]

Read More →
Audit Logging at Service Level

What is Service Level Auditing? Many enterprise business applications have such requirements that they should log their users’ operations; who performs and when, records that are inserted into, deleted from database, or are changed during those operations, with a meaningful description about current state of those records. Hibernate already provides an interceptor mechanism at SessionFactory level. […]

Read More →
Lookup Tables with Hibernate and JSF

Every project has several tables which contains data mainly in a form of code,name pair. Those tables define state, type or other similar values as codes, which will be referenced from other tables in database. Further, their name values are used in GUI to make users know what those code values really mean in real […]

Read More →
Güncel Yazılım Mühendisliği Pratikleri ve Kurumsal Java Teknolojileri

28 Nisan 2008 Pazartesi günü ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde “Contemporary Software Engineering Practices Together with Enterprise Java Technolojies” başlıklı bir sunum gerçekleştirme fırsatı buldum. Aşağıda sunumdan yola çıkarak oluşturduğum kısa bir makaleyi yayımlıyorum. Ayrıca sunum’un kendisine de buradan erişmek mümkün. Umarım bu çalışma yakın dönemde mezun olacak öğrenci arkadaşlara faydalı olmuştur. Güncel Yazılım Mühendisliği Pratikleri […]

Read More →
JPA, Hibernate ve JDBC Kullanırken AutoCommit Özelliği ve TXler

Doğrudan JDBC Kullanırken JDBC spesifikasyonuna göre veritabanı bağlantılarının default autocommit değeri true’dur. Bu nedenle doğrudan JDBC ile işlem yaptığınızda veri üzerinde değişiklik yapan operasyonların her birisi kendi başına ayrı bir transaction’da ele alınacaktır. Transactional çalışabilmek için öncelikle bağlantının automcommit özelliğini false yapmanız gerekmektedir. Eğer veritabanı bağlantısı yaratılırken autocommit değerinin false olmasını istiyorsanız bunu DataSource’un defaultAutoCommit […]

Read More →
Auto Scanning JPA Entities

Most of the time you will find JPA’s auto scan mechanism for annotated entities very limited. It only scans paths starting from parent of classpath:META-INF/ folder from which persistence.xml is loaded. If you want to use persistence.xml file located in a different place, for example in a jar, your annotated entities won’t be scanned because […]

Read More →
JBPM Jpa Entegrasyonu

Bir süredir blog yazılarına ara vermiştim. Bu süre zarfında Business Process Management kabiliyetinin mevcut altyapımıza kazandırılması için çalışmalar yaptık. BPM için tercihimiz JBPM’den yana oldu. Bu ve devamındaki yazılarımda JBPM ile ilgili tecrübelerimizi, JBPM’in JPA, Spring WebFlow, Acegi Security gibi diğer frameworklerin de yer aldığı altyapımıza entegre edilmesi ile ilgili geliştirdiğimiz çözümleri, JBPM’in gömülü biçimde […]

Read More →