Prototype Örüntüsü

Hemen hepimizin projelerimizde sıklıkla Factory Method ve Builder örüntüleri ile sıklıkla karşılaşıyoruz. Zaman zaman da, özellikle belirli bir platforma veya konfigürasyona özgü nesne grubu oluşturmaya ihtiyaç duyulduğu durumlarda Abstract Factory örüntüsünü de kullanıyoruz. Ancak Prototype örüntüsü hakkında aynı şeyi söylemek zor. Özellikle Java ile uğraşan bir yazılımcı olarak bu örüntüyü neredeyse doğrudan hiç implement ettiğimi […]

Read More →
Fractal Project

Son zamanlarda fraktalların programlamaya uygulanması üzerine kafa yoruyorum. Daha önceki yazımda da bahsettiğim gibi fraktal model ile composite örüntü arasında bire bir örtüşme söz konusu. Bu konuyla ilgili yazılmış çizilmiş başka neler var diye biraz etrafta araştırma yapmak istedim. Karşıma açık kaynak kodlu middleware sistemler için bir konsorsiyum olan ow2(ObjectWeb)‘nin bir çalışması çıktı; fractal project. […]

Read More →
Fraktal ve Composite

Geçenlerde okuduğum bir kitapta, fraktal örüntülerin aslında sağlam bir programlama modeli oluşturabileceğinden bahsediliyordu. Verilen örnekte ise composite bir component model üzerinden composite ürünlerin modellenmesi söz konusuydu. Gerçekten de composite tasarım örüntüsü fraktal kavramına birebir uymaktadır. Fraktal “parçanın içerisinde bütünün tanımlı olması” şeklinde ifade edilebilir. Sonsuza değin süregelen özyinelemeli bir tekrar vardır. Aslında composite örüntü de […]

Read More →
Decorator Tasarim Oruntusu

Decorator tasarım örüntüsü ile aslında GOF’un kitabından önce tanıştım. Peter Van Der Linden’in Beyond Java 1.1 isimli bir kitabı vardı. O zamana kadar tam olarak anlamakta zorlandığım Java I/O paketinin mantığını bu kitap sayesinde bir çırpıda öğrenivermiştim. Aslında Decorator GOF’da her nedense “yapısal örüntüler” kategorisinde gösterilmiş. Ancak kendisi bir nesnenin davranışını çalışma zamanında değiştirmek için […]

Read More →
Some Thoughts About Constant Interface (Anti)Pattern

I have recently restarted to read Effective Java Programming Language book written by Joshua Bloch. Actually, I had skimmed it several times before, but had no chance to cover it from beginning to end yet. I want to express some of my thoughts about Item 17: Use interfaces only to define types. In this item, […]

Read More →