Javanın Geleceği Hakkında Tahminler

Java dünyasında yakın bir gelecekte meydana gelebilecek gelişmeler ve yeniliklerle ilgili güzel bir makale. Makalede artık Java’nın multicore donanım mimarilerindeki gelişmeleri concurrent execution ve memory management noktalarından JVM düzeyinde daha doğrudan ele alacağı, JVM’in bir mult-language runtime platform olarak evrileceği belirtiliyor. RIA tarafında ise JavaFX yolunun tercih edileceği söylenmiş. Yakın zamanda Çankaya ve Gazi Üniversitelerindeki […]

Read More →
JBPM Spring WebFlow Entegrasyonu

JBPM ile Business Process Management kabiliyetinin mevcut mimarimize dahil edilmesindeki ikinci adım Spring WebFlow entegrasyonu oldu. Bu noktada daha fazla devam etmeden evvel, önceki yazımda bahsettiğim JPA kullanan uygulamalarımızın JBPM ile aynı transaction context içerisinde çalıştırılması, bu ve diğer yazılarımda üzerinde duracağım JBPM – Spring WebFlow entegrasyonu konularında çalışma arkadaşım İlker Çelik’in çok büyük katkısı […]

Read More →
First Impression Is Really Important

I have attended a 3 day workshop for Oracle Coherence Product. Altough I am a veteran Eclipse user, we used JDeveloper 11g Technology Preview 3 during our lab sessions. During those lab sessions, I noticed an ugly thing related with JDeveloper. JDeveloper provides some IDE mechanism to generate equals and hashCode methods for your classes. […]

Read More →
Cold Boot Saldırısı ve Java

Daha önceki bir yazımda “cold booting” yöntemi ile kapanmasının üzerinden az bir zaman geçmiş olan bir bilgisayarın hafızasındaki verilerin kopyalanıp, bu veriler arasından sizin parolanızın ele geçirilebileceğini veya kişisel bilgilerinizin öğrenilebileceğini söylemiştim. “Cold boot” saldırılarına karşı değişik düzeylerde önemler alınabilir. Peki programlama düzeyinde bu tür bir veri hırsızlığına karşı ne yapabiliriz? Örneğin Java ile uygulama […]

Read More →
Applet Life Cycle Issues in Internet Explorer

In previous blog entry, I had just mentioned about our server side context sharing mechanism between an applet and an web pages in our GIS enabled project. Users will try to accomplish their scenarios by using those two views. Obviously there will be switches many times between them during execution of any use case. Simply, […]

Read More →
JPA, Hibernate ve JDBC Kullanırken AutoCommit Özelliği ve TXler

Doğrudan JDBC Kullanırken JDBC spesifikasyonuna göre veritabanı bağlantılarının default autocommit değeri true’dur. Bu nedenle doğrudan JDBC ile işlem yaptığınızda veri üzerinde değişiklik yapan operasyonların her birisi kendi başına ayrı bir transaction’da ele alınacaktır. Transactional çalışabilmek için öncelikle bağlantının automcommit özelliğini false yapmanız gerekmektedir. Eğer veritabanı bağlantısı yaratılırken autocommit değerinin false olmasını istiyorsanız bunu DataSource’un defaultAutoCommit […]

Read More →
JdbcTemplate ve IN clause

Farz edelim ki elinizde “select r.id, r.rolename from role_table r where r.rolename in (?)” şeklinde bir sorgu olsun. Başka bir deyişle bir veya daha fazla sayıda rolename değeri içeren bir liste ile role_table’daki kayıtların bir bölümünü sorgulamak istiyorsunuz. Eğer aşağıdaki gibi bir kod yazarsanız; List listOfRoleNames = new ArrayList(); listOfRoleNames.add(“role_user”); listOfRoleNames.add(“role_editor”); jdbcTemplate.query(“select r.id, r.rolename from […]

Read More →
Veri Hırsızlığının Sonu Yok

Veri Hırsızlığının Sonu Yok Son dönemlerde dizüstü bilgisayarların yaygınlaşması ile beraber şirketlere özel bilgilerin, kaybolan veya çalınan dizüstü bilgisayarlar nedeni ile istenmeyen kimselerin eline geçmemesi için değişik önlemlerin kullanımı gün geçtikçe artıyor. Örneğin artık biyometrik tanıma araçları dizüstü bilgisayarlara kadar girdi. Parmak izi okuyucular vasıtası ile bilgisayarın sadece sizin tarafınızdan açılması sağlanabiliyor. Gittikçe yaygınlaşan bir […]

Read More →